คำถามท้ายบทที่ 3

posted on 15 Sep 2011 13:39 by armbabo
1.  อธิบายความแตกต่างระหว่างคำต่อไปนี้  " ศูนย์เกิดแผ่นดินไหว " กับ  " จุดเหนือศูนย์เกิดแผ่นดินไหว "

ตอบ ศูนย์เกิดแผ่นดินไหว คือตำแหน่งที่เกิดการเคลื่อนตัวของแผ่นดินที่ให้เกิดการสั่นไหว แต่จุดเหนือศูนย์แผนดินไหว คือตำแหน่งที่อยู่เหนือตำแหน่งของตำแหน่งที่เกิดการเคลื่อนตัวของแผ่นดินที่ให้เกิดการสั่นไหวขึ้นมาบนพื้นดิน

 

2.  แนวที่เกิดแผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิดส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณใดของผิวโลก  ในประเทศไทยมีแยวเสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิดหรือไม่
ตอบ แนวภูเขาไฟและแผ่นดินไหวนั้นจะอยู่บริเวณรอยเลื่อนต่างๆของเปลือกโลก  ซึ่งประเทศไทยนั้นมีแนวรอยเลื่อนขนาดเล็กอยู่ตามแนวชายแดนภาคตะวันตก แต่ภูเขาไฟในประเทศไทยไนั้นเป็นภูเขาไฟที่ไม่มีพลังแล้วทั้งสิ้น


3.  แมกมาที่แทรกตัวอยู่ตามรอยแยก รอยแตกของหินใต้พื้นผิวโลกเมื่อแข็งตัวจะกลายเป็นหินชนิดใด

ตอบ   หินไรโอไลต์ (Ryolite) , หินแอนดีไซต์ (Andesite) , หินบะซอลต์ (Basalt) ,หินทัฟฟ์ (tuff) ,หินแอกโกเมอเรต (agglomerate) , หินพัมมิซ (Pumice) , หินสคอเรีย(Scoria) , หินออบซีเดียน (Obsedian) เป็นต้น


4.  อะไรคือสาเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินไหว

ตอบ การเคลื่อนที่ของแผ่นธรณี ทำให้หินเปลี่ยนลักษณะเลื่อนตัวแตกตัว และถ่ายโอนพลังงาน อย่างรวดเร็วให้กับพื้นที่ติดกันในรูปของคลื่นไหวสะเทือน

 

5.  ท่านคิดอย่างไรจากคำกล่าวที่ว่า"ภูเขาไฟเป็นเสมือนหน้าต่างที่สามารถมองเห็นถึงภายในของโลก"

ตอบ   เป็นการเปรียบเทียบถึงการทีเราสารมารถนำวัตถุที่ภูเขาไฟพ่นนำออกมาศึกษา และองค์ประกอบของหินสารถนำมาวิเคราะห์ได้

 

6.  บอกประโยชน์และโทษของการเกิดแผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิด

ตอบ          ประโยชน์ของแผ่นดินไหว

                                   1) ทำให้ศึกษาวิจัยโครงสร้างภายในโลกโดยวัด    และวิเคราะห์จากคลื่นของการสั้นสะเทือน
                                    2) กระตุ้นการสะสมตัวของแหล่งแร่

                โทษของแผ่นดินไหว
                                   1) เกิดความเสียหายต่อชีวิต  และทัรพย์สินเป็นอย่างมาก  เนื่องจากไม่สามารถพยากรณ์ได้ จึงเป็นเรื่อง                                        ยากที่จะป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย

                ประโยชน์ของภูเขาไฟระเบิด
       
 1) ทำให้เกิดแผ่นดินใหม่
         2) แร่ธาตุมหาศาลทำให้เกิดความอุดมสมบูรณ์บนพื้นดิน
         3) ทำให้สามารถศึกษาองค์ประกอบของโลก จากการศึกษาองค์ประกอบของธาตุที่ภูเขาไฟพ่นออกมา
         4) ทำให้เกิดอัญมณีมีค่าทางเศรษฐกิจ 
         5) เป็นแหล่องท่องเที่ยวเชิงวิทยาศาสตร์

                โทษของภูเขาไฟ
        
 1) สร้างความเสียหายอย่างหนักต่อชีวิตและทรัพย์ต่อพื้นที่โดยรอบ
         2) ภูเขาไฟทำให้เกิดควันพิษ    และเขม่าปริมาณมหาศาลขึ้นชั้นบรรยากาศทำให้โลกเสียสมดุล

 

7.  อธิบายความหมายของคำต่อไปนี้ "ภูเขาไฟมีพลัง" และ"คาบอุบัติซ้ำ"

 

ตอบ   ภูเขาไฟมีพลัง หมายถึง ภูเขาไฟที่ยังสามารถประทุขึ้นได้อีก

คาบอุบัติซ้ำ  หมายถึง ระยะเวลาครบรอบของแผ่นดินไหวที่เคยเกิดขึ้น ณ ที่ใดที่หนึ่ง เมื่อเกิดขึ้นซ้ำที่เดิม

                         

WELCOME :)

posted on 01 Jul 2011 22:02 by armbabo
 
welcome
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ >> บล๊อกการเรียนรู้ดาราศาสตร์ โลก และอวกาศ
เสนอ " คุณครู วิสูตร   ยอดสุข
จัดทำโดย  'นายสมรักษ์   มีสอน ม.5/3  เลขที่  29
emotionเข้ามาแล้วสามารถติชมได้เลยตามสบายเต็มที่เพื่อที่จะได้นำเอาคำติชมเหล่านั้นมาพัฒนาบล็อกให้ดียิ่งขึ้น

thank youedit @ 10 Jul 2011 22:14:24 by สมรักษ์

คำถามท้ายบทที่ 2

posted on 29 May 2011 11:59 by armbabo

๑.หลักฐานที่แสดงว่าทวีปต่าง ๆ เคยเชื่อมต่อกันมีอะไรบ้าง

 ตอบ -    รอยต่อของขอบทวีปต่าง ๆ สามารถเชื่อมต่อกันได้

         -    หลักฐานความคล้ายกันของกลุ่มหินประเภทและช่วงอายุเดียวกันในทวีปต่าง ๆ

         -    หลักฐานการค้นพบซากดึกดำบรรพ์ชนิดเดียวกันที่พบในทวีปต่าง ๆ  

๒.นักเรียนเข้าใจ เกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของทวีปอย่างไร ให้อธิบายและยกตัวอย่างหลักฐานหรือข้อมูลที่นักวิทยาศาสตร์ใช้เป็นเหตุผล สนับสนุน

ตอบ -  หลักฐานสันเขาใต้สมุทร และร่องลึกใต้สมุทร

         -  หลักฐานอายุหินบริเวณพื้นมหาสมุทร

         -  หลักฐานภาวะแม่เหล็กโลกบรรพกาล

๓.เพราะเหตุใดปรากฏการณ์ภูเขาไฟระเบิดและแผ่นดินไหว มักจะเกิดตามเขตมุดตัวของแผ่นธรณี

ตอบ   บริเวณที่มีการมุดตัวของแผ่นธรณี หินบริเวณดังกล่าวจะได้รับแรงมากระทำตลอดเวลา ทำให้หินตอบสนองต่อแรง โดยเปลี่ยนลักษณะและปลดปล่อยพลังงานออกมาในรูปคลื่นไหวสะเทือนทำให้เกิดแผ่น ดินไหว นอกจากนี้ กระบวนการมุดตัวยังทำให้หินในชั้นเนื้อโลกที่อยู่ใต้แผ่นธรณีที่ถูกหมุดตัว มีจุดหลอมเหลวต่ำลง ทำให้หินหลอมตัวเกิดเป็นแมกมา

๔.รอยคดโค้ง รอยแตก รอยเลื่อนในหินมีลักษณะเหมือนกันหรือไม่ และเกิดขึ้นได้อย่างไร

ตอบ   รอย คดโค้งในชั้นหิน เป็นระนาบคดโค้งที่พบในชั้นหิน เป็นผลเนื่องมาจากชั้นหินที่มีสมบัติเป็นพลาสติก ตอบสนองต่อแรงที่มากระทำโดยการเปลี่ยนลักษณะ

๕.จากแนวการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณีต่าง ๆ จะมีผลต่อภูมิประเทศของโลกอย่างไรในอนาคต

ตอบ  -   การที่แผ่นธรณีอินเดีย – ออสเตรเลียชนกับแผ่นดินยูเรเซีย (แผ่นธรณีเคลื่อนที่เข้าหากัน)ทำให้เกิดเทือกเขาหิมาลัย และเทือกเขาหิมาลัยมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อย ๆ

         -   มหาสมุทรแปซิฟิกจะมีขนาดเล็กลง    


edit @ 29 May 2011 12:06:58 by สมรักษ์